Article List
Category : Religious > Hikmah
Author ; Syamsul Arham
Date : 25 November 2006, 15:42:27
Hits : 3091
Faham Syi'ah sebagai salah satu faham yang terdapat dalam dunia Islam mempunyai perbedaan-perbedaan pokok dengan mazhab Sunni (Ahlus Sunnah Wal Jamm'ah) yang dianut oleh Umat Islam ...


Category : Religious > Hikmah
Author ; Syamsul Arham
Date : 23 November 2006, 19:54:33
Hits : 15896
Ia sedar bahawa perjuang-annya yang sekarang adalah tanpa keikhlasan kerana Allah, dan ia sedar perjuangan yang semacam itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain dari kesiaan yang ...


Category : Religious > Hikmah
Author ; Syamsul Arham
Date : 23 November 2006, 19:06:28
Hits : 3803
Menurut peraih Nobel bidang Fisiologi dan Kedokteran tahun 1998 ini, ada cara alamiah yang bisa dilakukan oleh setiap orang, yaitu menggerakkan tubuh sejak pagi buta. Karena, ...


Category : Religious > Hikmah
Author ; Syamsul Arham
Date : 23 November 2006, 18:44:48
Hits : 1916
Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada hari Senin, tanggal 24 Syawa11396 H/18 Oktober 1976 telah memutuskan fatwa tentang Penyembelihan Hewan Secara Mekanis.


Category : Religious > Hikmah
Author ; Syamsul Arham
Date : 13 November 2006, 00:18:09
Hits : 17506
Do'a merupakan suatu perbuatan atau tindakan untuk melakukan komunikasi dengan Tuhan atau Yang Maha Suci, para dewa, atau kepada hal yang gaib, yang ditemukan di semua agama atau ...


Category : Religious > Hikmah
Author ; Syamsul Arham
Date : 12 November 2006, 22:34:32
Hits : 2979
Suatu perbuatan atau tindakan untuk melakukan komunikasi dengan Tuhan atau Yang Maha Suci, para dewa, atau kepada hal yang gaib, yang ditemukan di semua agama atau kepercayaan yang ...


Category : Religious > Hikmah
Author ; Syamsul Arham
Date : 12 November 2006, 21:30:25
Hits : 3068
Menggunjing wanita berbuat zina adalah perbuatan yang sangat keji, dilaknat Allah di dunia dan akhirat.


Category : Religious > Hikmah
Author ; Syamsul Arham
Date : 12 November 2006, 21:23:08
Hits : 2621
Tiada kekejian yang melebihi dari pelecehan kemampuan Allah swt.


Category : Religious > Hikmah
Author ; Syamsul Arham
Date : 09 November 2006, 00:00:00
Hits : 4886
Rasulullah SAW bersabda:"Semua dosa akan ditangguhkan oleh Allah SWT sampai hari Kiamat nanti apa saja yang Dia kehendaki, kecuali durhaka kepada orang tua, maka sesungguhnya ...


Category : Religious > Hikmah
Author ; Syamsul Arham
Date : 08 November 2006, 00:00:00
Hits : 7599
Wahai manusia! Sungguh telah datang pada kalian bulan ALLAH dengan membawa berkah rahmat dan maghfirah. Bulan yang paling mulia disisi ALLAH. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling ...