Article List
Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:06:37
Hits : 1886
Usia bumi ini sampai masa Rasulullah adalah 5.500 tahun dengan perincian sbb:


Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:01:02
Hits : 1681
Rasulullah melarang katapel untuk berburu hewan, karena biasanya hewan yang kena lontaran batu katapel tidak langsung mati tapi tersiksa sebelum mati.


Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 18:57:55
Hits : 2172
Semasa hidupnya, Rasulullah mempunyai sebuah jubah berwarna hijau yang dihadiahkan kepada seorang Badui.


Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 18:54:30
Hits : 2072
Orang kaya di zaman Rasulullah


Category : Religious > Hikmah
Author ; Syamsul Arham
Date : 01 Oktober 2006, 17:39:34
Hits : 1628
Namun di kiri-kanan gang tersebut banyak dihuni rumah petakan kaum yahudi. Mereka sering mencemooh, memaki, meledek, bahkan ada seorang yahudi kasar sering melempar Rosulullah SAW ...


Category : Religious > Hikmah
Author ; Syamsul Arham
Date : 01 Oktober 2006, 17:38:00
Hits : 1504
Di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis Yahudi buta yang setiap harinya selalu berkata kepada setiap orang yang mendekatinya, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad, dia itu ...


Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 01 Oktober 2006, 17:35:17
Hits : 1621
Orang buta di zaman Rasulullah.


Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 01 Oktober 2006, 17:34:29
Hits : 5249
Dalam masa perang, Rasulullah menggunakan panji perang berwarna hitam persegi yang besar dan putih persegi yang kecil.


Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 01 Oktober 2006, 17:33:33
Hits : 2210
Kaum Yahudi di Madinah dalam upaya membunuh Rasulullah salah satunya dengan menggunakan racun.


Category : Religious > Hikmah
Author ; Syamsul Arham
Date : 01 Oktober 2006, 17:30:43
Hits : 1312
Akhirnya Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Bersama tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas KEpala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Ummat ...