Article List
Category : Shop > Shop
Author ; Syamsul Arham
Date : 09 Oktober 2006, 18:40:22
Hits : 2216
dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.


Category : Kombur > Jokes
Author ; Syamsul Arham
Date : 08 Oktober 2006, 14:47:51
Hits : 3698
Di salah-satu rumah sakit yang terkenal, 4 orang dokter bedah sedang berdiskusi tentang siapa-siapa saja yang paling enak dibedah. Dokter 1 bilang : Kalau menurut saya sih, yang ...


Category : Kombur > Human
Author ; Syamsul Arham
Date : 08 Oktober 2006, 03:11:58
Hits : 3021
Pada dasawarsa 80an dan sebelumnya, soal kebersihan toilet bukan merupakan hal yang utama dalam dunia bisnis. Toilet hanya merupakan pelengkap yang tidak pernah diperhatikan ...


Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 20:04:03
Hits : 1974
Semua gereja menghadap ke Timur. Ketika Syria ditaklukkan, maka kiblat ada di Selatan


Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 20:00:25
Hits : 1741
Ibnu Zubayr, adalah orang pertama yang mengeluarkan mata uang emas yang bertuliskan "Allah" pada satu sisi dan namanya pada sisi lain.


Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:58:24
Hits : 1507
Raja Abdul Malik (685-705) berdamai dengan Byzantium dengan membayar upeti untuk memadamkan pembrontakan di negerinya.


Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:55:55
Hits : 2293
Ka'ab bin Akhbar seorang Islam Yahudi yang pertama mengisi literatur Islam dengan Yahudi. Ia salah seorang guru Abu Hurayrah dan Abdullah bin Abbas.


Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:52:10
Hits : 1241
Ibnu Qami'ah dengan kudanya menyerang ke arah Rasulullah dengan mengayunkan pedangnya siap untuk menebas kepala Rasulullah.


Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:49:05
Hits : 2293
Semasa perjanjian Hudaybiah, kaum Muslim tidak diperkenankan untuk menerima pelarian dari Makkah.


Category : Religious > Khasanah
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Oktober 2006, 19:46:00
Hits : 1424
Dalam perang di Yamamah, semasa Khalifah Abu Bakar, Ammar bin Yasir kehilangan satu kupingnya dalam pertempuran. Ia meninggal tahun 657 dalam perang Shiffin.