Article List
FirstPrevious1NextLast
Sumpah
Author ; Syamsul Arham
Date : 29 Oktober 2017, 08:50:40
Hits : 657
Kejujuran adalah sesuatu hal yang fitrah dalam diri manusia. Sudah banyak kata-kata nasehat dari orang-tua kita dahulu bahkan dari orang-orang bijak bahwa jadilah sebagai orang yang ...

Gossip
Category : Religious > Hikmah
Author ; Syamsul Arham
Date : 18 Oktober 2017, 09:30:07
Hits : 6294
Dalam hubungan bermasyarakat, ada dua hal yang harus dijaga; menjalin silaturahmi dan menjaga aib saudaramu.

Quote Today
Category : Quote > Quote
Author ; Syamsul Arham
Date : 15 Agustus 2017, 10:06:49
Hits : 492
Sabar itu akan terlihat pada saat pertama kali merespon suatu musibah. (Hadist)

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 30 Maret 2014, 21:59:38
Hits : 1788
Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu, karena sesungguhnya segala urusannya adalah baik baginya. Dan hal yang demikian itu tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika ia ...

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 25 Januari 2012, 16:24:36
Hits : 1832
314/1[685] - Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudry, ia berkata: "Rasulullah pernah bersabda: 'Seburuk-buruknya kedudukan manusia pada hari kiamat nanti di sisi Allah adalah sepasang ...

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 16 Oktober 2011, 14:42:46
Hits : 1604
530/1[1139] - Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Kekasihku (Rasulullah) pernah berwasiat kepadaku untuk senantiasa berpuasa tiga hari setiap bulan, mengerjakan dua raka'at ...

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 30 Juni 2011, 14:43:31
Hits : 2944
Ciri orang munafik: apabila dipercaya ia khianat, apabila berkata ia dusta, apabila berjanji ia mungkir dan apabila berselisih ia curang

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 15 Juni 2010, 17:09:07
Hits : 2972
254/1[540] - Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah pernah bersabda: "Sesungguhnya salah seorang di antara kamu mencari kayu bakar dan dipikulnya ikatan kayu itu, maka ...

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 13 September 2009, 20:21:53
Hits : 2084
583/1[1254] - Diriwayatkan dari Abu Ayub bahwasanya Rasulullah bersabda: "Barangsaiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan kemudian mengikutinya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, ...

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 11 September 2009, 02:12:38
Hits : 2965
588/1[1269] - Diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu 'anha bahwasanya Nabi beri'tikaf di sepuluh hari terakhir dari Ramadhan, sampai Allah mewafatkannya, kemudian isteri-isterinya ...

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 September 2009, 15:52:40
Hits : 1489
586/1[1265] - Diiwayatkan dari Zaid bin Khalid Al Juhary, dari Nabi Bersabda: "Orang yang menyediakan buka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa ...

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 September 2009, 15:36:09
Hits : 4082
316/1[690] - Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiallahu'anhuma, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda: "Ada empat sifat, yang apabila ada pada diri seseorang, maka ia ...

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 26 Agustus 2009, 16:34:44
Hits : 1427
576/1[1242] - Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu berpuasa, kemudian ia lupa makan atau minum, hendaklah ia melanjutkan puasanya ...

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 24 Agustus 2009, 15:44:08
Hits : 3568
575/1[1241] - Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: "Nabi pernah bersabda: 'Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan selalu memperbuatnya maka Allah tidak ...

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 23 Agustus 2009, 17:01:22
Hits : 2215
573/1[1233] - Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda: "Manusia itu tetap berada dalam kebaikan selama mereka mau menyegerakan berbuka puasa." ...

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 22 Agustus 2009, 15:46:40
Hits : 5186
571/1[1229] - Diriwayatkan dari Anas, ia berkatan: "Rasulallah pernah bersabda: 'Bersahurlah kamu, karena sesunguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan'" Mutaffaq'alaih ...

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 21 Agustus 2009, 17:50:08
Hits : 2749
570/1[1228] - Diriwayatkan dari Thalhah bin Ubaidullah, bahwasanya Nabi jika melihat Ramadhan, maka beliau mengucapkan: "Ya Allah, terbitkan lah bulan itu kepada kami dengan membawa ...

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 17 Februari 2009, 08:50:25
Hits : 2319
'Kumpulkanlah manusia di sebuah padang, dan saliblah aku di sebuah tiang, kemudian ambillah anak panahku dari tempatnya dan letakkanlah pada busurnya, kemudian lesatkanlah ia seraya ...

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 06 Februari 2009, 08:50:57
Hits : 1698
Diriwayatkan dari Abu Bakrah, Nufai' bin Al Harits Ats Tsaqafy, bahwasanya Nabi Bersabda: "Apabila ada dua orang muslim bertikai dengan menggunakan pedang, maka orang yang membunuh dan ...

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 13 November 2006, 00:34:20
Hits : 1686
Rasullah saw. bersabda: 'Do'a antar adzan dan iqamat tidak akan ditolak." (H.R.Tirmidzi)

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 13 November 2006, 00:33:25
Hits : 1649
Rasullah saw. bersabda: 'Pada hari Jum'at itu ada suatu saat yang apabila kebetulan seorang muslim shalat sambil meminta sesuatu kepada Allah swt, maka Allah akan memberinya apa yang ...

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 13 November 2006, 00:32:53
Hits : 2676
Rasullah saw. bersabda: 'Jarak yang paling dekat antara seseorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika sujud. Maka perbanyaklah do'a ketika sujud." (H.R.Muslim)

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 13 November 2006, 00:31:04
Hits : 3546
Rasulullah saw. pernah ditanya. 'Wahai Rasullah, kapankah do'a yang paling didengar Allah?' Rasullah saw. menjawab: 'Do'a ditengah malam dan do'a setelah shalat fardhu." ...

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 13 November 2006, 00:29:40
Hits : 2049
Rasullah saw. bersabda: Setiap malam, Tuhan kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam akhir. Maka Allah berfirman: Barangsiapa yang berdo'a kepada-Ku, pasti Aku ...

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 13 November 2006, 00:25:53
Hits : 1922
"Barangsiapa yang tidak berdo'a kapada Allah, maka murka Allah kepadanya." (H.R.Tirmidzi)

Category : Religious > Al Hadits
Author ; Syamsul Arham
Date : 13 November 2006, 00:23:40
Hits : 2264
Mintalah anugrah kepada Allah. Sesungguhnya Allah senang untuk diminta (H.R.Tirmidzi)

Category : Religious > Hikmah
Author ; Syamsul Arham
Date : 31 Oktober 2006, 14:17:15
Hits : 2146
Jika kita berketetapan 1 syawal pada hari Senin namun kita melaksanakan sholat idul fitri pada hari Selasa (2 syawal) bagaimana hukumnya?