Category : Religious > Tauhid
Author ; Syamsul Arham
Date : 04 Februari 2016, 17:12:42
Hits : 14163

Aliran Sesat

Di dalam pedoman MUI, ada sepuluh paling tidak suatu paham yang dinyatakan sesat, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin AF MA.

 

 1. Mengingkari salah satu rukun Iman dan Islam
 2. Meyakini dan mengikuti dalil yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist
 3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an
 4. Mengingkari autensitas dan kebenaran Al-Qur'an
 5. Melakukan penafsiran Al-Qur'an dengan tidak mengikuti kaidah-kaidah tafsir
 6. Mengingkari kedudukan hadist sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an
 7. Menghina, melecehkan dan merendahkan para nabi dan rasul
 8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir
 9. Mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam
 10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil

 

Sumber : Republika

Post related
 • Tauhid : Berdo'a Kepada Ahli Kubur
 • Muallaf : Saya Meninggalkan Segalanya Untuk Kepercayaan Baru
 • Muallaf : Felixia Yeap 28 Tahun Mencari Jalan Pulang
 • Menyamakan Allah Dengan Makhluk
 • Tags
  Social Media